PROIECTE | Universitatea de Stat "B.P.Hasdeu"

ELEVATE | Acte Elaborate

HOME / ELEVATE / Acte Elaborate

ACTE ELABORATE

  1. Strategia de avansarea instituțională și academică prin internaționalizare. (pdf)
  2. Ghidul universitar pentru creșterea calității în sfera de aplicare a mobilității academice și recunoașterii perioadelor de mobilitate.(pdf)
  3. Planul de Acțiuni al Universității de Stat “Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul pentru integrarea în Spațiul European al Cercetării.(pdf)
  4. Ghid privind recrutarea doctoranzilor, profesorilor și cercetătorilor străini. (pdf)
  5. Set de recomandări pentru evaluarea proiectelor și programelor de cercetare-dezvoltare universitare. (pdf)