PROIECTE | Universitatea de Stat "B.P.Hasdeu"

Echipa EIC

HOME / EIC

Membrii echipei de proiect EIC

1. Chiciuc Ludmila, prorector Activitate didactică, calitate și parteneriate educaționale, conf. univ., dr.
2. Ghelețchi ion, protector, Activitate științifică și extracurriculară, lector univ., dr.
3. Petcu Valeriana, șef Serviciu managementul calității învățământului, ghidării și consilierei în carieră, conf. univ., dr.
4. Cojocari-Luchian Snejana, șef catedră Istorie și Teoria educației, conf. univ., dr.
5. Grosu Liliana, șef catedră Limbi și literaturi, conf. univ., dr.
6. Mihăilescu Natalia, conf. univ., dr.
7. Pușnei Irina, conf.univ., dr.
8. Pintilii Alina, conf.univ., dr.
9. Lungu Polina, conf. univ., dr.
10. Barbă Maria, asist. univ.