PROIECTE | Universitatea de Stat "B.P.Hasdeu"

Programul de stat:
FUNDAMENTAREA PARADIGMEI DE PROFESIONALIZARE A CADRELOR DIDACTICE ÎN CONTEXTUL PROVOCĂRILOR SOCIETALE

THE FUNDAMENTATION OF PARADIGM FOR PROFESSIONALIZATION OF TEACHERS IN THE CONTEXT OF SOCIAL CHALLENGES

Cifrul proiectului 20.80009.0807.45
finanțat din bugetul de stat prin intermediul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare