PROIECTE | Universitatea de Stat "B.P.Hasdeu"

RE-GRAD | Despre proiect

HOME / RE-GRAD

 

ERASMUS+ Acțiunea cheie 3 – Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior

 Proiectul “„REFORMAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR DE LICENȚĂ PENTRU TRANZIȚIA VERDE ȘI DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN MOLDOVA ȘI ARMENIA”

 Număr de referință: 101128817

RE-GRAD – “„REFORMING UNDERGRADUATE EDUCATION FOR GREEN AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN ARMENIA AND MOLDOVA”

Perioada proiectului: 01/01/2024 – 31/12/2026

Pagină webhttps://regrad.utm.md/about/ 

Bugetul total al proiectului – 833 626,00 EUR

 

Obiectivul general: Susținerea reformei învățământului superior de licență în Moldova și Armenia, centrată pe tranziția către o educație incluzivă, digitală și ecologică în sprijinul dezvoltării durabile

Obiectivele specifice pe care le are proiectul:

  1. Analiza situației actuale a politicii, practicilor și problemelor legate de proiectarea programelor academice și a abordărilor didactice în IÎS din RM și AM, cu accent pe dezvoltarea competențelor ecologice și digitale
  2. Formarea capacităților personalului în ceea ce privește experiența europeană în materie de Green Deal și Dezvoltare Durabilă (ODD) în politica și abordările din învățământul superior
  3. Instruirea personalului cu privire la proiectarea programelor de studii de licență bazate pe rezultate, care integrează educația pentru dezvoltarea durabilă 
  4. Revizuirea Standartelor de calificare în AM și adoptarea Conceptului de Educație pentru Dezvoltare Durabilă (CESD) pentru SÎS din RM
  5. Revizuirea și pilotarea a 8 programe de licență în cadrul IÎS din RM și AM, în conformitate cu Conceptul de Educație pentru Dezvoltare Durabilă și noile Standarte de calificare adoptate (AM)
  6. Încheierea Acordurilor de parteneriat pentru activități de cooperare după finalizarea proiectului