PROIECTE | Universitatea de Stat "B.P.Hasdeu"

QFORTE

HOME / QFORTE

ERASMUS+ Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior

Proiectul “Sporirea Asigurării Calității în Sistemul de Învățământ Superior din Republica Moldova”

Număr de referință: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP

QFORTE – “Enhancement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova”

Perioada proiectului: 15/11/2020 – 14/11/2023
Pagină web: https://qforte.usm.md/
Bugetul total al proiectului – 992.363,00 EUR

Scopul proiectului QFORTE este de a contribui la integrarea mai profundă a Moldovei în Spațiul European de Învățământ Superior prin îmbunătățirea asigurării calității în sistemul de învățământ superior. Grupurile țintă cheie ale proiectului sunt reprezentanții ministerelor responsabile cu învățământul superior; reprezentanți ai agențiilor pentru asigurarea calității, promotori Bologna la nivel național; șefi și manageri superiori ai universităților. Grupurile țintă secundare sunt directorii departamentelor de asigurare a calității, coordonatorii Bologna din instituțiile de învățământ superior, personalul operațional al asigurării calității.
Proiectul QFORTE urmărește să se asigure că opiniile sectorului universitar sunt luate în considerare la discuțiile de politici la nivel național privind asigurarea calității interne și externe. De asemenea, își va sprijini membrii în dezvoltarea sistemelor interne de calitate și își propune să promoveze culturi instituționale de calitate.

Obiectivele specifice sunt:

Activitățile proiectului:
1) Dezvoltarea și avansarea cadrului legislativ național privind asigurarea calității în instituțiile de învățământ superior din Moldova;
2) Elaborarea și adoptarea strategiilor, manualelor și instrumentelor universitare de asigurare a calității la fiecare universitate din Moldova pentru a încorpora un model de asigurare a calității incluziv și responsabil în mediul universitar în conformitate cu obiectivele naționale;
3) Îmbunătățirea capacităților instituționale din Moldova pentru implementarea eficientă și eficace a reformei asigurării calității

Rezultate: