PROIECTE | Universitatea de Stat "B.P.Hasdeu"

EIC

HOME / EIC

Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul este universitate parteneră, în cadrul proiectului Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice (faza a II-a), numărul 513007, implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA, cu sprijinul financiar al Fundației pentru Copii Pestalozii din Elveția. Proiectul se desfășoară în perioada martie 2021-decembrie 2023.

Membrii echipei de proiect EIC

1. Chiciuc Ludmila, prorector Activitate didactică, calitate și parteneriate educaționale, conf. univ., dr.
2. Ghelețchi ion, protector, Activitate științifică și extracurriculară, lector univ., dr.
3. Petcu Valeriana, șef Serviciu managementul calității învățământului, ghidării și consilierei în carieră, conf. univ., dr.
4. Cojocari-Luchian Snejana, șef catedră Istorie și Teoria educației, conf. univ., dr.
5. Grosu Liliana, șef catedră Limbi și literaturi, conf. univ., dr.
6. Mihăilescu Natalia, conf. univ., dr.
7. Pușnei Irina, conf.univ., dr.
8. Pintilii Alina, conf.univ., dr.
9. Lungu Polina, conf. univ., dr.
10. Barbă Maria, asist. univ.

Contacte:

Cojocari-Luchian Snejana

tel.: +373 68557244

mail: cojocari.snejana@usch.md