PROIECTE | Universitatea de Stat "B.P.Hasdeu"

RE-GRAD | Despre proiect

HOME / RE-GRAD

Echipa RE-GARD

Coordonator

Universitatea Tehnică din Moldova (UTM)

(www.utm.md)

CONSORȚIUM:

 

Partenerii din UE

Universitatea din Sannio

https://www.unisannio.it/it  

 CESIE, Centrul European de Studii și Inițiative

https://cesie.org/en/

Universitatea din Strasbourg

https://en.unistra.fr/  

Universitatea Transilvania din Brașov

(https://www.unitbv.ro/)

Partenerii din Moldova

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul (USC)

(www.usch.md/)

CCI FRANCE MOLDAVIE

(https://www.ccifm.md/ )

Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova (MER) (www.gov.edu.md)

Partenerii din Armenia

Universitatea de Stat din Erevan

https://www.ysu.am/en

Universitatea Națională de Arhitectură și Construcții din Armenia

https://nuaca.am/university?lang=en

Ministerul Educației, Științei, Culturii și Sportului al Republicii Armenia

https://www.gov.am/en/

Centrul Armenian pentru Politică și Management Educațional

ECHIPA USC

Mandaji Elena – specialist principal Serviciul Relații Externe și Mobilitate Academică – coordonator instituțional al proiectului / partner lider (responsabil de management al proiectuluila nivel instituțional);

Rumeus Iurie dr., conf.univ., șef Catedra Inginerie și Științe Aplicate — membru al grupului de lucru (Teacher/Researcher/Trainer);

Ceclu Liliana, dr., conf.univ., decanul Facultății de Economie, Inginerie și Științe Aplicate — membru al grupului de lucru (Teacher/Researcher/Trainer);

Cornea Valentina, dr., conf.univ., Catedra de Științe Politice și Administrative — membru al grupului de lucru (Teacher/Researcher/Trainer);

Filipov Ina, asist. univ., Catedra de Științe Politice și Administrative — membru al grupului de lucru (Teacher/Researcher/Trainer);

Petcu Valeriana, dr., conf.univ., Prorector activitate didactică, calitate şi parteneriate de formare profesională (Administrative staff).

Bîrlea Svetlana, dr., conf.univ.  – responsabil de achiziții (Technical staff, Administrative staff);

Barbalat Svetlana, prorector — contabilul proiectului (Technical staff, Administrative staff);