PROIECTE | Universitatea de Stat "B.P.Hasdeu"

Despre proiect EdforCE

HOME / EdforCE

Proiectul „Învățământul Superior din Moldova» Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova

 Subproiectul Education for Competence Empowerment” (EdforCE)

 

Despre subproiect

Finanțator: Banca Mondială

Perioada de implementare: 32 luni

Durata subproiectului: 1 martie 2022 – 30 octombrie 2024

 

Scopul subproiectului

Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților profesionale ale viitoarelor cadre didactice, în vederea promovării specialităților din domeniul educației.

 

Obiective specifice

 • creșterea capacității instituționale în vederea formării specialiștilor în domeniul de educație (pedagogie) cu o continuare a activităților după încheierea proiectului;
 • sporirea atractivității programelor de studii din domeniul educației;
 • racordarea ofertei educaționale la cerințele pieței forței de muncă;
 • îmbunătățirea și dezvoltarea programelor de studii și curriculum în vederea adaptării la necesitățile actuale ale pieței muncii;
 • diminuarea disparității de gen în formarea specialiștilor în domeniul educației;
 • ameliorarea și implementarea serviciilor de ghidare în carieră;
 • creșterea numărului de parteneriate interuniversitare.

Impactul subproiectului

 • Deschiderea unor posibilități de colaborare cu instituțiile de învățământ în scopul implementării de soluții atractive determinând implicit ridicarea nivelului de angajări în sistemul educațional;
 • Dezvoltarea și calificarea resurselor umane, creșterea gradului de ocupare și combaterea excluziunii sociale.
Finanțare
Tranșă Suma estimată
Prima tranșă de prefinanțare (30% din bugetul prognozat pentru primul an de implementare) 16,629.00
Tranșă(e) ulterioară(e) de prefinanțare (prefinanțare intermediară) 303,411.00
Soldul final (10% din bugetul total al subproiectului, care urmează să fie plătit după încheierea subproiectului și după aprobarea raportului final) 35,560.00
TOTAL 355,600.00

Echipa de implementare

 1. Pintilii Alina, manager de subproiect;
 2. Milea Didina, manager financiar de subproiect;
 3. Caciuc Andrei, manager achiziții publice;
 4. Ghelețchi Ion, prorector pe activitatea științifică și extracurriculară;
 5. Chiciuc Liudmila, prorector pentru activitate didactică, calitate și parteneriate de formare profesională
 6. Grosu Liliana, decan Facultatea de Științe Umaniste și Pedagogice;
 7. Petcu Valeriana, șef Serviciu managementul calității învățământului, ghidării și consilierii în carieră;
 8. Pușnei Irina, șef catedră Limbi și Literaturi;
 9. Lungu Polina, șef catedră Istorie și Teoria Educației;
 10. Colodeeva Liliana, cadru științifico-didactic, Catedra Limbi și Literaturi.
Documente importante