PROIECTE | Universitatea de Stat "B.P.Hasdeu"

ITT

HOME / Planul de implementare

Planul de Implementare

PROGRAMUL INTEGRAL DE REALIZARE

a activităților din cadrul proiectului

“Asigurarea inocuității produselor de panificație prin igienizarea suprafețelor de lucru a utilajelor folosite la prepararea aluatului”

Denumirea etapelor de realizare a proiectului

Activitățile specifice ale etapei

Executorii

Termenul de realizare a activității

Rezultatele preconizate în activitate

Indicatori de cuantificare a rezultatelor obținute în activitate 

(livrabile măsurabile)

Etapa I. Achiziționarea aparatului de curățat cu abur și a lămpilor UV

Activitatea 1. Lansarea oficială a proiectului: se va organiza masa rotundă pentru consolidarea obiectivelor proiectului; se va crea o pagina pentru disiminarea și publicarea informației referitoare la proiect pe web site-ul Universității de Stat “B. P. Hasdeu” din Cahul

Iurie RUMEUS,

Liliana CECLU,

Ana NEDELCU,

Mihaela MOCANU,

Sergiu CORNEA,

Vadim CULIDOBRI

01.02.2022

Va fi disponibilă informația referitoare la proiect pe web site-ul Universității de Stat “B. P. Hasdeu” din Cahul

1 masă rotundă

1 pagina a proiectului 

Activitatea 2. Se va achiziționa și se va livra aparat de curățat cu abur Karcher SC 5 (furnizorul IM Karcher SRL)

Iurie RUMEUS, 

Ana NEDELCU

Vadim CULIDOBRI,

Gheorghe GÎRNEȚ

01.02.2022

Va fi disponibil utilaj pentru igienizarea suprafețelor de lucru prin tratament cu abur

1 aparat de curățat cu abur

Activitatea 3. Se vor achiziționa și se vor livra patru seturi de lămpi bactericide (furnizorul Ecochimie SRL)

Iurie RUMEUS, 

Ana NEDELCU

Vadim CULIDOBRI,

Gheorghe GÎRNEȚ

01.02.2022

Vor fi disponibile utilaje pentru igienizarea suprafețelor de lucru prin tratament cu lumină UV

4 seturi de lămpi bactericide

Etapa II. Achiziționarea ustensilelor și materalelor de laborator necesare realizării cercetării

Activitatea 1. Se vor achiziționa pompa electrică pentru pipete, bag mixer, set de pungi pentru Bag mixer, mediul nutritiv Nutrient agar, mediul nutritiv Sabouraud, clorura de sodiu, eprubete cu capac, sonde tampon (furnizorul Ecochimie SRL)

Iurie RUMEUS,

Ana NEDELCU,

Sergiu CORNEA,

Svetlana BARBALAT,

Mariana NICHIFOREAC

01.03.2022

Vor fi disponibile ustensilele și materalele de laborator necesare determinării eficienței decontaminării microbiene a suprafețelor de lucru a utilajelor de frământarea și prelucrarea aluatului

1 pompă electrică pentru pipete;

1 bag mixer;

100 buc. de pungi pentru Bag mixer;

0,5 kg Nutrient agar;

0,5 kg Sabouraud;

0,2 kg Clorura de sodiu;

200 buc. Eprubete cu capac;

2000 buc. Sonde tampon prelevarea lavajelor de pe suprafețe pentru analiza microbiologică

 

Activitatea 2. Se va stabili planul de lucru pentru realizarea cercetărilor privind eficiența decontaminării microbiene a suprafețelor de lucru a utilajelor de frământarea și prelucrarea aluatului

Iurie RUMEUS,

Mihaela MOCANU,

Liliana CECLU,

Ana NEDELCU.

01.03.2022

Vor fi stabilite subetape și metode pentru realizarea cercetărilor privind eficiența decontaminării microbiene a suprafețelor de lucru a utilajelor de frământarea și prelucrarea aluatului

1 plan de lucru

Etapa III. Cercetări privind eficiența igienizării suprafețelor cuvelor

Activitatea 1. Se vor realiza analize microbiologice pentru determinarea gradului de contaminare a făinii, aluatului și miezului pâinii înainte de aplicare a metodei de igienizare propuse conform planului de lucru stabilit la etapa II

Iurie RUMEUS,

Mihaela MOCANU,

Liliana CECLU

01.07.2022

Vor fi obținute rezultatele determinărilor privind gradul de contaminare a făinii, aluatului și miezului pâinii înainte de aplicare a metodei de igienizare propuse

Date experimentale

Activitatea 2. Se vor realiza analize microbiologice pentru determinarea gradului de contaminare a suprafeței cuvelor, neigienizate, igienizate prin metode clasice și igienizate prin utilizarea aburului în combinație cu tratament cu lumină UV (la diferite regimuri — durata și intensitatea luminii) conform planului de lucru stabilit la etapa II

Iurie RUMEUS,

Mihaela MOCANU,

Liliana CECLU

01.07.2022

Vor fi obținute rezultatele determinărilor privind eficiența decontaminării suprafeții cuvelor prin tratament cu abur în combinație cu tratament cu lumină UV și se va publica articol/articole științifice care vor demonstra rezultate obținute

Date experimentale;

Cel puțin 1 articol privind eficiența decontaminării suprafeții cuvelor prin tratament cu abur în combinație cu lumină UV

Etapa IV. Aciziționarea transportorului cu bandă/benzii și mesei de lucru pentru modelarea aluatului

Activitatea 1. Se va achiziționa și se va livra transportorul cu bandă sau banda de lucru pentru înlocuirea acestui utilaj/element de utilaj în linia tehnologică de fabricare a pâinii și franzelelor din cadrul întreprinderii S. A. “Cahulpan”

Iurie RUMEUS,

Ana NEDELCU,

Vadim CULIDOBRI,

Gheorghe GÎRNEȚ

01.07.2022

Va fi disponibil transportorul cu bandă sau banda

1 transportor cu bandă sau banda

Activitatea 2. Se vor realiza lucrări de instalare/completare a transportorul cu bandă

Iurie RUMEUS,

Vadim CULIDOBRI,

Inginerii S. A. “Cahulpan”

01.07.2022

Va fi înlocuit transportorul cu bandă sau banda pentru a spori eficiența decontaminării suprafeții acestuia prin tratament cu abur în combinație cu tratament cu lumină UV

1 transportor cu bandă sau banda

Activitatea 3. Se va achiziționa și se va livra masa de lucru pentru modelarea aluatului pentru înlocuirea acestui utilaj în linia tehnologică de fabricare a pâinii și franzelelor din cadrul întreprinderii S. A. “Cahulpan” (furnizorul Metancor-Service SRL)

Iurie RUMEUS,

Ana NEDELCU,

Vadim CULIDOBRI,

Gheorghe GÎRNEȚ

01.07.2022

Va fi înlocuită masa de lucru pentru modelarea aluatului pentru a spori eficiența decontaminării suprafeții acestuia prin tratament cu abur în combinație cu tratament cu lumină UV

1 masă de lucru pentru modelarea aluatului

Etapa V. Cercetări privind igienizarea suprafețelor utilajelor pentru prelucrarea aluatului

Activitatea 1. Se vor realiza analize microbiologice pentru determinarea gradului de contaminare a suprafeței benzilor, mesei de modelare și altor ogane de lucru, neigienizate, igienizate prin metode clasice și igienizate prin utilizarea aburului în combinație cu tratament cu lumină UV (la diferite regimuri — durata și intensitatea luminii) conform planului de lucru stabilit la etapa II

Iurie RUMEUS,

Mihaela MOCANU,

Liliana CECLU

01.11.2022

Vor fi obținute rezultatele determinărilor privind eficiența decontaminării suprafeții benzilor, mesei de modelare și altor ogane de lucru prin tratament cu abur în combinație cu tratament cu lumină UV și se va publica articol/articole științifice care vor demonstra rezultate obținute

Date experimentale;

Cel puțin 1 articol privind eficiența decontaminării prin tratament cu abur în combinație cu lumină UV a suprafeții benzilor și altor organe de lucru ale utilajelor pentru prelucrarea aluatului 

Activitatea 2. Se vor realiza analize microbiologice pentru determinarea gradului de contaminare a făinii, aluatului și miezului pâinii după aplicarea metodei de igienizare propuse

Iurie RUMEUS,

Mihaela MOCANU,

Liliana CECLU

01.11.2022

Vor fi obținute rezultatele determinărilor privind gradul de contaminare a făinii, aluatului și miezului pâinii după aplicarea metodei de igienizare propuse

Date experimentale

Etapa VI. Depunerea cererii pentru brevet de invenție

Activitatea 1. Se va pregăti cererea de brevet de invenție întitulat “Metoda de igienizare a suprafețelor de lucru a utilajelor de panificație” și se va depune la la Agenția de Stat pentru Proprietatea  Intelectuală (AGEPI)

Iurie RUMEUS,

Mihaela MOCANU,

Liliana CECLU,

Ana NEDELCU,

Vadim CULIDOBRI

01.12.2022

Cererea de brevet de invenție întitulat “Metoda de igienizare a suprafețelor de lucru a utilajelor de panificație”

1 Cerere de brevet de invenție

Etapa VII. Instruirea personalului întreprinderii S. A. “Cahulpan” privind utilizarea eficientă a metodei de igienizare propuse

Activitatea 1. Se vor pregăti instrucțiuni de lucru privind modul de utilizare a aparatului de curățat cu abur în combinație cu tratament cu lumină UV a suprafețelor de lucru a utilajelor de frământare și prelucrare a aluatului

Iurie RUMEUS,

Mihaela MOCANU,

Liliana CECLU,

Ana NEDELCU,

Vadim CULIDOBRI

30.12.2022

Vor fi obținute instrucțiuni de lucru privind modul de utilizare a aparatului de curățat cu abur în combinație cu tratament cu lumină UV a suprafețelor de lucru a utilajelor de frământare și prelucrare a aluatului. 

Instrucțiuni de lucru

Activitatea 2. Se se va realiza instruirea personalului întreprinderii S.A. “Cahulpan” privind modul de utilizare a aparatului de curățat cu abur în combinație cu tratament cu lumină UV a suprafețelor de lucru a utilajelor de frământare și prelucrare a aluatului

Iurie RUMEUS,

Mihaela MOCANU,

Liliana CECLU,

Ana NEDELCU,

Vadim CULIDOBRI

30.12.2022

Va fi organizată masa rotundă privind modul de utilizare a aparatului de curățat cu abur în combinație cu tratament cu lumină UV a suprafețelor de lucru a utilajelor de frământare și prelucrare a aluatului

1 masă rotundă

Activitatea 3. Se se va raporta și se va disemina informația privind realizarea proiectului 

Iurie RUMEUS,

Mihaela MOCANU,

Liliana CECLU,

Ana NEDELCU

15.01.2023

Vor fi pregătite raportul științific final de realizare a proiectului și raportul financiar final privind realizarea proiectului

1 raport științific final de realizare a proiectului

1 raport financiar final privind realizarea proiectului