PROIECTE | Universitatea de Stat "B.P.Hasdeu"

Echipa QFORTE

HOME / QFORTE

INSTITUȚIA APLICANTA

  Universitatea de Stat din Moldova     www.usm.md

PARTENERI DIN UE

  Universitatea Montpellier, Franța     www.umontpellier.fr
  Universitatea din Salamanca, Spania     www.usal.es
  Universitatea din Leipzig, Germania     www.uni-leipzig.de
  European Policy Development and Research Institute of Maribor, Slovenia     www.epdri.com
  Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education     www.ceenqa.org
 

PARTENERI DIN REPUBLICA MOLDOVA

Academia de Studii Economice din Moldova www.ase.md
Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți www.usarb.md
Universitatea de Stat , Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul   www.usch.md
Universitatea de Stat din Comrat www.kdu.md
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice www.amtap.md
Universitatea de studii politice și economice europene “Constantin Stere” www.uspee.md
Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare www.anacec.md
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova www.mec.gov.md

ECHIPA USC

  • Cornea Sergiu, hab., conf. univ., rector.
  • Chiciuc Ludmila,, conf. univ., prorector activitate didactică, calitate și parteneriate de formare profesională.
  • Ghelețchi Ion, dr., conf. univ., prorector activitate științifică, extra-curriculară și parteneriate de cercetare-dezvoltare.
  • Barbalat Svetlana, prorector activitate financiara, relații de muncă și parteneriate economice.
  • Ceclu Liliana, dr., conf. univ., decan al Facultății de Economia, Inginerie și Științe Aplicate.
  • Cojocari-Luchian Snejana,, conf. univ., șef al Departamentului Istorie, teorie educației, Facultatea de Științe Umaniste și Pedagogice.
  • Petcu Valeriana, șef al Serviciului de Management al Calității.
  • Mandaji Elena, specialist Serviciul Relații Externe și Mobilitate Academică.
  • Popa Alexandra, secretar al Facultății de Drept și Administrație Publică.
Coordonatorul instituțional – Elena Mandaji
emandaji@yahoo.com, + 373 299 28993.