PROIECTE | Universitatea de Stat "B.P.Hasdeu"

ITT

HOME / Echipa de Implementare

Echipa de Implementare

Rumeus Iurie cu rol de consultant științific, conducător de proiect. Este angajat în funcție de conferențiar universitar la Catadra Inginerie și Științe Aplicate din cadrul Universității de Stat “Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. În anul 2009 a absolvit a Universitatea Tehnică a Moldovei, programul de studii superioare de licență Tehnologia produselor alimentare. În anul 2011 a absolvit Universitatea Tehnică a Moldovei, programul de studii superioare de masterat Ingineria alimentară.  În anul 2019 a susținut teza de doctorat întitulată “Îmbunătățirea calității pâinii ca urmare a decontaminării grâului prin metode neconvenționale” realizată sub conducerea D-ei prof. univ., dr. ing. Turtoi Maria la Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, România. A publicat 4 articole științifice pe tematica propunerii de acest proiect. Este coautor la cerere de brevet de inveție întitulat “Metodă și instalație pentru decontaminarea produselor alimentare granulare cu lumină ultravioletă”, cu care a participat la saloanul de cercetare și inovare UGAL INVENT și a obținut: Medalie de bronz; Premiu special de la UTM Chișinău, Premiu special de la AFT Sibiu, Diplomă de excelență de la Asociația Iustin Capră, București. În cadrul proiectului va realiza activități de management al proiectului dat: organizarea achizițiilor, monitorizarea procesului de cercetare și alte activități legate de implementarea proiectului.

Ceclu Liliana cu rol de cercetător științific principal. Este angajată în funcție de conferențiar universitar la Catadra Inginerie și Științe Aplicate din cadrul Universității de Stat “Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. În anul 2005 a absolvit Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, specializarea Ingineria produselor alimentare. În anul 2010 a absolvit a Universitatea de Stat “Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, programul de studii superioare de masterat Administrare publică.  În anul 2015 a absolvit studii de doctorat la Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, România și a obținut titlul științific de doctor în științe inginerești, domeniul Ingineria produselor alimentare. În cadrul proiectului va realiza activități de diseminare a rezultatelor cercetării și implementării proiectului dat și alte activități legate de implementarea proiectului.

Nedelcu Ana cu rol de cercetător principal. Este angajată în funcție de conferențiar universitar la Catedra de Științe Economice din cadrul Universității de Stat “Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. Doamna Nedelcu Ana deține următoarele calificări: Licențiat în Științe Economice, programul „Finanțe și bănci” (2009), Master în Științe Politice, programul „Administrația publică a colectivităților locale” (2011), Master în Contabilitate, programul „Contabilitate și audit” (2012), Doctor în Științe Economice, domeniul „Finanțe” (2017). În cadrul proiectului va realiza activități de diseminare a rezultatelor cercetării și implementării proiectului dat și alte activități legate de implementarea proiectului. 

Mocanu Mihaela cu rol de cercetător științific stagiar. Este angajată în funcție de secretar la Catadra Inginerie și Științe Aplicate din cadrul Universității de Stat “Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul și prin cumul în funcție de laborant în laboratorul de Chimie și Microbiologie. În anul 2018 a absolvit  Universitatea de Stat “Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, programul de studii superioare de licență Inginerie și Management în Industria alimentară. În anul 2019 a absolvit Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, specializarea Ingineria procesării materialelor.  În anul 2020 a absolvit Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, programul de studii superioare de masterat Controlul, Expertizarea și Siguranța Alimentelor. În cadrul proiectului va realiza activități de cercetare privind determinarea eficienței igienizării suprafețelor de lucru a utilajelor de frământare și prelucrare a aluatului și alte activități legate de implementarea proiectului.