PROIECTE | Universitatea de Stat "B.P.Hasdeu"

ELEVATE | Despre Proiect

HOME / ELEVATE / Despre proiect

Proiectul Nr. 573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP ,,Elevating the Internationalisation of Higher Education in Moldova” (ELEVATE), din cadrul programului european ERASMUS + are drept scop dezvoltarea și implementa strategiilor, politicilor, măsurilor naționale și instituționale semnificative, transparente și ample, care ar asigura o abordare sistematică și strategică pe termen lung a internaționalizării învățământului superior și al cercetării, ar spori nivelul de stabilire a relațiilor internaționale în universitățile din Moldova, ar facilita creșterea calității și domeniul de aplicare al parteneriatelor internaționale stabilite în cadrul EHEA și ERA.

Perioada de realizare a proiectului: 15.10.2016 – 14.10.2019

Obiective:

Finalități:

Structura managerială a proiectului ELEVATE poate fi vizualizată la elevate-project.md/management-structure/, iar organele executive sânt reflectate la elevate-project.md/bodies/
Cei 14 parteneri ai proiectului ELEVATE vor implemeta 7 pachete de lucu elevate-project.md/work-packages-structure/ respectând perioadele de timp elevate-project.md/timeline/
Mai multe detalii despre proiectul ELEVATE găsiți la elevate-project.md/project-details/