PROIECTE | Universitatea de Stat "B.P.Hasdeu"

Strategia de internaționalizare instituțională a Universității de Stat “Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul a fost actualizată în cadrul proiectului 573921-EPP-1-2016-1-MDEPPKA2-CBHE-SP „Elevarea internaționalizării a învățământului superior în Moldova” (Elevate), finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul programului Erasmus+, acțiunea cheie 2 Consolidarea Capacităților in Domeniul Învățământului Superior.

„Acest proiect este finanțat de Comisia Europeană. Suportul financiar din partea Comisiei Europene pentru acest proiect nu constituie o andosare a conținutului care reflectă doar părerile autorilor, şi Comisia nu poate purta răspundere pentru orice mod de utilizare a informației incluse în prezentul proiect de document”.

Strategia Sectorială de Implementare a Planului Strategic pentru perioada 2017 - 2021