PROIECTE | Universitatea de Stat "B.P.Hasdeu"

RESTART

HOME / RESTART

Instituția coordonatoare a proiectului:  Universitatea Politehnica din București, România

Partenerii proiectului

 

 • Universitatea “Angel Kanchev” din Ruse (Bulgaria),
 • Universitatea Tehnică din Košice (Slovacia),
 • Agenția Universitară Francofonă (România)
 • Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți,
 • Universitatea de Stat din Moldova, 
 • Academia de Studii Economice din Moldova,
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
 • Universitatea de Stat “Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul

Echipa USC

 • Irina Todos, conf. univ., dr., coordonator instituțional;
 • Andrei Popa; conf.univ., dr.;
 • Ludmila Roșca-Sadurschi Ludmila, conf.univ., dr.;
 • Svetlana Bîrlea, univ., dr.;
 • Oxana Miron, conf.univ., dr.;
 • Nedelcu Ana, conf.univ., dr.;