PROIECTE | Universitatea de Stat "B.P.Hasdeu"

ITT

HOME / ITT

Informații generale

Titlul proiectului de inovare și transfer tehnologic: “Asigurarea inocuității produselor de panificație prin igienizarea suprafețelor de lucru a utilajelor folosite la prepararea aluatului

Cifrul proiectului: 22.80015.5107.260T 

Prioritatea Strategică: Agricultură durabilă, securitatea alimentară și siguranța alimentelor.

Parteneri de implementare: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul și Combinatul de panificație S. A. “Cahulpan”

Finanțarea pe anul 2022: din bugetul de stat 98,5 mii lei, cofinanțare 102,5 mii lei

Scopul proiectului este de a implementa metoda inovațională de igienizare a suprafețelor de lucru a utilajelor de frământare și prelucrare a aluatului în cadrul întreprinderii de panificație S.A. “Cahulpan” prin tratament cu abur în combinație cu tratament cu lumină ultravioletă (UV). 

Pentru realizarea scopului sunt stabilite următoarele obiective:

  • Studiul teoretic al posibilității implementării igienizării suprafețelor de lucru prin tratament cu abur în combinație cu tratament cu lumină UV;
  • Achiziționarea utilajului de igienizare a suprafețelor prin tratament cu abur și a echipamentului de tratament cu lumină UV (lămpi bactericide);
  • Achiziționarea și înlocuirea utilajelor/elementelor ale utiliajelor pentru frământarea și prelucrarea aluatului cu suprafețe de lucru ușor igienizabile (ex. benzi ale transportoarelor);
  • Achiziționarea utilajului de laborator și consumabilelor pentru studiul eficienței metodei propuse de igienizare în cadrul Centrului de cercetare şi dezvoltare tehnologică, analiză şi managementul calităţii în industria alimentară din cadrul Universității de Stat “Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul;
  • Realizarea cercetărilor privind eficiența metodei de igienizare propuse în cadrul Centrului de cercetare şi dezvoltare tehnologică, analiză şi managementul calităţii în industria alimentară din cadrul Universității de Stat “Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul  și transferul tehnologic al rezultatelor metodei cercetate cu implementarea acestei metode la întreprindere de panificație S. A. “Cahulpan”;
  • Brevetarea metodei de igienizare a suprafețelor de lucru a utilajelor de frământare și prelucrare a aluatului;
  • Elaborarea documentelor normative, instrucțiunilor de lucru și recomandărilor practice de utilizare a motodei de igienizare a suprafețelor de lucru a utilajelor de frământare și prelucrare a aluatului;
  • Instruirea personalului din cadrul întreprinderii de panificație S. A. “Cahulpan” privind utilizarea metodei de igienizare propuse de către cercetătorii Universității de Stat “Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.

Organizaţia aplicant

Universitatea de Stat “Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, mun. Cahul, Piața Independenței, nr. 1, MD-3901,
+(373-299) 2-24-81, 
rectorat@usch.md

Organizaţia partener

Combinatul de panificație S. A. “Cahulpan”, mun. Cahul, str. Păcii, nr. 20, MD-3902,
+(373-299) 4-11-78,
+(373-299) 4-14-18,
cahulpan@mail.ru

Conducător de proiect

Rumeus Iurie
mun. Cahul, str. V. Stroescu, nr. 45, ap. 44, MD-3900, 
tel.: +(373) 79274667,
rumeus.iurie@usch.md