PROIECTE | Universitatea de Stat "B.P.Hasdeu"

skills4future

HOME / skills4future

PARTENERI

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, România

Universitatea Politehnica din Łódź, Polonia

Academia de Studii Economice din București, România

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Universitatea de Stat din Moldova

Academia de Studii Economice a Moldovei

Universitatea Tehnică a Moldovei

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova

Institutul Național de Cercetări Economice

Incubatorul de Afaceri Cahul