PROIECTE | Universitatea de Stat "B.P.Hasdeu"

QFORTE | Evenimente si noutati

HOME / QFORTE

ȘEDINȚA DE LUCRU CU REPREZENTANȚII GRUPURILOR DE LUCRU ALE UNIVERSITĂȚILOR PARTENERE ÎN CADRUL PROIECTULUI QFORTE 25 mai 2022

În data de 25 mai 2022, în cadrul proiectului QFORTE, finanțat de programul Erasmus+,  Universitatea de Stat din Moldova a organizat o ședința on-line. Scopul întâlnirii a fost prezentarea și discutarea proiectelor de strategii instituționale de asigurare a calității pentru aprobarea ulterioară a acestora. La discuția online au participat toate universitățile partenere din Republica Moldova și președintele și reprezentanții ANACEC.

În cadrul ședinței au fost prezentate proiectele Strategiilor instituționale de asigurare a calității de către prorectorii pentru educație sau șefii departamentelor de asigurare a calității, făcând astfel schimb de experiență și bune practici.

Strategiile AC urmează structura convenită: introducere (indicând atât importanța, cât și deciziile care au condus la elaborarea strategiei și perioada propusă de implementare), analiza situației (prezentând o retrospectivă a problemelor din domeniul asigurării calității), obiectivele, riscurile interne și externe în atingerea obiectivelor, direcțiile prioritare (descrierea activităților planificate pentru atingerea obiectivelor propuse), impactul pe termen lung al acestor acțiuni, proceduri de raportare, indicatori de monitorizare și evaluare prin care se ajunge la nivelul de realizare a obiectivelor determinate.  

Totodată, în cadrul ședinței erau anunțate rezultatele selecției Agenției AC pentru acreditare instituțională.  Sa decis că Agenția de Asigurare a Calității pentru Învățământ Superior (ARACIS) este cea mai potrivită datorită rentabilității, lipsei barierelor lingvistice și bunei cunoștințe și expertiză a sistemului de învățământ superior din Republica Moldova. Cel puțin cinci instituții de învățământ superior vor fi supuse unei evaluări internaționale externe a acreditării instituționale. 

Pentru mai multe informații, accesați pagina web a proiectului — https://qforte.usm.md/ro/