PROIECTE | Universitatea de Stat "B.P.Hasdeu"

Echipa de implementare EdforCE

HOME / EdforCE

Echipa de implementare

  1. Pintilii Alina, Manager de subproiect;
  2. Milea Didina, contabil, Specialist în management financiar;
  3. Caciuc Andrei, inginer-șef, Specialist în achiziții;
  4. Ghelețchi Ion, prorector;
  5. Grosu Liliana, decan;
  6. Petcu Valeriana, șef Serviciu managementul calității învățământului, ghidării și consilierei în carieră;
  7. Pușnei Irina, șef catedră Limbi și Literaturi;
  8. Lungu Polina, șef catedră Istorie și Teoria Educației.