PROIECTE | Universitatea de Stat "B.P.Hasdeu"

QFORTE | Evenimente si noutati

HOME / QFORTE

Vizita de studiu la Universitatea din Salamanca, Spania.

In cadrul proiectului QFORTE – Enhancement the Quality Assurance in Higher Education System in Moldova, nr. 618742-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP din cadrul Programului Erasmus+ – Capacity Building in Higher Education, în perioada 7 – 11 noiembrie 2021 a fost efectuată o vizită de studiu la Universitatea din Salamanca, Spania.

Evenimentul a fost organizat în format hibrid – parțial cu prezența fizica și parțial on-line. Din cadrul Universității de Stat “B. P. Hasdeu” au participat dl dr. hab., conf. univ. Sergiu Cornea, rectorul USC, dna dr., conf. univ. Liudmila Chiciuc, prorector pentru activitatea didactică, calitate și parteneriate de formare profesională, dna dr. Valeriana Petcu, șef al serviciului de management al calității și dna Elena Mandaji, specialist principal al departamentului relații externe și mobilitate academică, coordonatorul instituțional al proiectului QFORTE.

În cadrul vizitei de studiu, reprezentanței echipei au avut ocazia să se familiarizeze cu:

  • Evaluarea și acreditarea programelor de studii universitare;
  • Prezentarea celor două agenții spaniole de asigurarea calității (ACSUCYL, ANECA);
  • Asigurarea calității în transferul tehnologic de la universități;
  • Acreditarea instituțională;
  • Evaluarea cadrelor didactice;
  • Evaluarea publicațiilor științifice;
  • Evaluarea activităților de cercetare;
  • Sistemul instituțional de sondaje, sugestii și reclamații.

Pentru mai multe informații, accesați pagina web a proiectului — https://qforte.usm.md/ro/