PROIECTE | Universitatea de Stat "B.P.Hasdeu"

QFORTE | Evenimente si noutati

HOME / QFORTE

Vizita de studiu la Universitatea din Montpellier, Franța.

In cadrul proiectului QFORTE – Enhancement the Quality Assurance in Higher Education System in Moldova, nr. 618742-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP din cadrul Programului Erasmus+ – Capacity Building in Higher Education, în perioada 18 – 22 octombrie 2021 a fost efectuată o vizită de studiu la Universitatea din Montpellier, Franța.

Evenimentul a fost organizat în format hibrid – parțial cu prezența fizica și parțial on-line. Din cadrul Universității de Stat “B. P. Hasdeu” au participat dl dr. hab., conf. univ. Sergiu Cornea, rectorul USC, dna dr., conf. univ. Liudmila Chiciuc, prorector pentru activitatea didactică, calitate și parteneriate de formare profesională, dna dr. Valeriana Petcu, șef al serviciului de management al calității și dna Elena Mandaji, specialist principal al departamentului relații externe și mobilitate academică, coordonatorul instituțional al proiectului QFORTE.

În cadrul vizitei de studiu, reprezentanței echipei USC au avut ocazia să se familiarizeze cu:

  • Procesul, principiile și organizarea procesului de asigurare internă a calității în cadrul Universității din Montpellier;
  • Specificul cadrului național de asigurare a calității, proceduri naționale de acreditare instituțională și evaluare externă în Franța;
  • Strategiile instituționale de asigurare a calității ale Universității din Montpellier, instrumentele și metodologia aplicată;
  • Experiența franceză în parcurgerea procesului de acreditare a programelor de studii, dar și a acreditării instituționale.

Pentru mai multe informații, accesați pagina web a proiectului — https://qforte.usm.md/ro/