PROIECTE | Universitatea de Stat "B.P.Hasdeu"

QFORTE | Evenimente si noutati

HOME / QFORTE

SEMINAR DE INFORMARE CU PRIVIRE LA REZULTATELE VIZITEI DE STUDIU LA UNIVERSITATEA DIN LEIPZIG (GERMANIA) ȘI PREZENTAREA PROIECTULUI STRATEGIEI PRIVIND ASIGURAREA INTERNĂ A CALITĂȚII 21 aprilie 2022

In data de 21 aprilie 2022, în cadrul proiectului QFORTE, finanțat de programul Erasmus+, Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul a organizat seminar de informare cu privire la rezultatele vizitei de studiu la Universitatea din Leipzig (Germania) și prezentarea proiectului Strategiei privind asigurarea internă a calității.

La evenimentul organizat au participat cadrele didactice a USC. În cadrul acestui eveniment reprezentanței echipei de implementare a proiectului QFORTE dna dr., conf. univ. Liudmila Chiciuc, prorector pentru activitatea didactică, calitate și parteneriate de formare profesională, dna dr. Valeriana Petcu, șef al serviciului de management al calității și dna Elena Mandaji, specialist principal al departamentului relații externe și mobilitate academică, coordonatorul instituțional al proiectului QFORTE au prezentat:

  • Sistemului german de acreditare și structurile de management al asigurării calității ale Universității din Leipzig, în special bunele practici a Facultății de Științe Sociale și Filosofie și a Facultății de Științe Economice și Management.
  • Au descris experiența acreditării internaționale instituționale, anume cadrul legal, conceptul, metodologia, procedurile și cele mai bune practici a Agenției Centrale de Evaluare și Acreditare (ZevA) din Germania.
  • Au prezentat proiectului a Strategiei privind asigurarea internă a calității și a Planului de acțiuni a USC.

Pentru mai multe informații, accesați pagina web a proiectului — https://qforte.usm.md/ro/

Agenda Eveniment (vezi aici…)