PROIECTE | Universitatea de Stat "B.P.Hasdeu"

QFORTE | Evenimente si noutati

HOME / QFORTE

Lansarea proiectului QFORTE

La data de 19 februarie 2021 a avut loc reuniunea de lansare a proiectului QFORTE —  “Enhacement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova”, nr.  618742-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP din cadrul Programului Erasmus+ – Capacity Building in Higher Education.

Proiectul QFORTE a fost aplicat în 2020 la concursul de proiecte al Programului Erasmus+ – Capacity Building in Higher Education. Proiectul este coordonat de doamna Nadejda Velișco, Universitatea de Stat din Moldova.

Durata proiectului: 15. 11. 2021 – 14. 11. 2023

Partenerii proiectului:

 • Universitatea de Stat din Moldova – coordonator.
 • Academia de Studii Economice din Moldova.
 • Universitatea de Stat „Alecu Ruso” din Bălți.
 • Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.
 • Universitatea de Stat din Comrat.
 • Academia de Teatru, Muzica si Arte Plastice.
 • Universitatea de Studii Politice si Economice Europene.
 • Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Educație și Cercetare.
 • Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova.
 • Universitatea din Montpellier, Franța.
 • Universitatea din Salamanca, Spania.
 • Universitatea din Leipzig, Germania.
 • European Policy Development and Research Institute, Maribor, SLOVENIA.
 • Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education.

 Echipa de implementarea a proiectului QFORTE din partea Universității de Stat ,,B. P. Hasdeu” din Cahul este:

 • CORNEA Sergiu, dr. hab., conf. univ., rector – membru al grupului de lucru I (elaborarea politicilor instituționale).
 • GHELEȚCHI Ion, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea științifică și extracurriculară — membru al grupului de lucru I (elaborarea politicilor instituționale).
 • CHICIUC Ludmila, dr., conf. univ. – prorector pentru activitatea didactica, calitate si parteneriate de dezvoltarea profesionala — membru al grupului de lucru I (elaborarea politicilor instituționale).
 • PETCU Valeriana, șef al Serviciului de Management al Calității — membru al grupului de lucru I (elaborarea politicilor instituționale).
 • POPA Alexandra, secretar al Facultății de Drept și Administrație Publică – membru al grupului de lucru II (elaborarea și modernizarea asigurării calității la structurile instituționale).
 • COJOCARI-LUCHIAN Snejana, dr., conf. univ., șef al Departamentului istorie, teorie educației, Facultatea de Științe Umaniste și Pedagogice — membru al grupului de lucru II (elaborarea și modernizarea asigurării calității la structurile instituționale).
 • CECLU Liliana, dr., conf. univ., decan al Facultății de Economie, Inginerie și Științe Aplicate — membru al grupului de lucru II (elaborarea și modernizarea asigurării calității la structurile instituționale).
 • MANDAJI Elena – specialist Serviciul Relații Externe și Mobilitate Academică – coordonator instituțional al proiectului – membru al grupului de lucru III (responsabil de management proiectului la nivel instituțional).
 • BARBALAT Svetlana – prorector — membru al grupului de lucru III (responsabil de management proiectului la nivel instituțional).

În cadrul ședinței s-au specificat sarcinile pe perioada derulării proiectului, s-au specificat finalitățile, s-au proiectat vizitele de studiu.

Membrii Consorțiului QFORTE au analizat în detalii mai multe subiecte, menite să asigure buna desfășurare a proiectului:

 • prezentarea obiectivelor proiectului QFORTE și a rezultatelor așteptate;
 • discutarea și adoptarea cronologiei QFORTE;
 • rolurile și responsabilitățile partenerilor;
 • prezentarea proiectului QFORTE din perspectiva pachetelor de lucru și a sarcinilor de proiect;
 • structurile de management ale proiectului;
 • strategia de comunicare în cadrul proiectului;
 • strategia de diseminare în cadrul proiectului;
 • planul de lucru pe pachetul de control al calității;
 • prezentarea bugetului proiectului QFORTE etc.

Pentru mai multe detalii accesati:

Events – QFORTE (usm.md)

Lansarea proiectului QFORTE — Universitatea de Stat «Bogdan Petriceicu Hasdeu» din Cahul (usch.md)